VIDEO OG LYD


I mine videoer tager jeg hver gang afsæt i en ny fortælling, der oftest ender med at udtrykke sig igennem et åbent og abstrakt udsagn.


Det er sjældent jeg benytter mig af en storyboard. Oftest modellerer jeg videoens udsagn frem under redigeringen af filmen.

En personlig billedbank som løbende suppleres med materiale er et fundamenteret værktøj til ideudviklingen.

 

I arbejdet med videoudtrykket er det vigtigt for mig at billedfortællingen kan fungere uden lyd og der igennem indgå i

udstillingssammenhæng i både åbne og lukkede rum.


HJERTESTARTER - 14:00min - Uden billede

Teksten til Hjertestarter er skrevet med en presserende fylde efter et tabt kærlighedsforsøg. De 6 stemmer illustrer de forskellige stadier med en uredigeret oplæsning, der både synliggør tekstens kompleksitet og indholdets mangfoldighed.

HOME - 1:00min - Uden lyd

En abstrakt billedcollage med afsæt i hjemmet som den sikre og indimellem usikre base.

INSOMNIA - 5:00 min - Uden lyd

I overgangen mellem vågentilstand og søvn er der et tankerum, der springer imellem virkelighed og fantasi.


Videomaterialet er en animeret modelkonstruktion med tillagte sætninger der refererer til en indre samtalepartner.

THE WALK 10:min  uden lyd

Foto fra dyrehaven - Klampenborg -  under en arbejdsperiode på 4 måneders i cirkusrevyen.
Animeret og digitalt bearbejdet

En meditativ pausevideo, der har en billedrytme som harmonere med et bredt udvalg af musikalske værker hvor der ikke er sangtekster.  Ønsket er at publikum selv vælger musikken fra deres browser.


PREPARATION 10:00min - med lyd

Et langt take af en datter der lægger makeup på sin mor.

Samtalen der er imellem de to generationer er transformeret til løsrevne tekster fra forskellige album af Talking Heads i perioden 1978 til 1986 –

Teksterne er, i sin abstrakte form, indsat i manipulerede stilbilleder der repræsenterer de følelser eller historier der er imellem de to.

TIMING 6:00min - med lyd

Det billedrytmiske værk er et digitalt maleri, der refererer til de pausemomenter, vi kan benytte for at mærke os selv i en hastig verden

PÅ DEN ANDEN SIDE  6:23min - Uden lyd

Optagelsen er et langt ”take”, hvor de to personer er instrueret i forskellige bevægelser.

Under optagelserne kommenterer og spørger personerne ind til instruktionen, med en tydelig usikkerhed ved situationen.

Personernes mundbevægelser er talt op og er rammen for ordmængden der vises som undertekster.


Inspirationen til filmen: Da Danmark i 2015 oplevede en massiv flygtningestrøm.

Udtaget til KE15 - Kunstnernes Efterårsudstilling 2015

04bimbo copy
02bimbo copy
03bimbo copy

THE SAFE PLACE  1:00min - uden lyd

Videoen er en optagelse af en hund der ryster, det eneste der sender filmen i en retning, er tekstindslaget ”she will never tell”


Udsagnet tager afsæt i hemmeligheder og hvor vi kan placere dem, uden at de bliver opdaget eller videregivet. 

(Racen er en Chihuahua. Verdens mindste hund, der i flere hundrede år har været brugt som selskabshund, offerdyr, sengevarmer og alarmhund).


Udtaget til Charlottenborg forårsudstilling 2015. Nomineret blandt de 10 bedste værker.