HJERTESTARTER er et vildtvoksende lydværk på 14 minutter

Alle kan lytte med ved at benytte QR-koden eller websitelink


Kommunikationen imellem os mennesker er både anatomisk,

teknologisk og følelsesmæssigt intuitiv.

Lydværket, Hjertestarter, undersøger med en kalejdoskopisk

struktur, det besværlige, kantede og ekspressive kærlighedsrum.


De 5 stemmer illustrer fortællingens forskellige stadier, med en uredigeret oplæsning, der både synliggør tekstens kompleksitet og indholdets mangfoldighed.


Stemmer

Kim Dambæk

Petrine Agger

Petra Scott Nielsen

Pernille Kleinert

O.C


Paratekst

Rose Scott Nielsen

Hjertestarter er en tekstfremførelsen uden billede. Sigtet med værket er at give mennesker en kunstnerisk oplevelse, uventede offentlige steder som eksempelvis; toget, cafeen, toilettet hvor QR-kortet er placeret.


QR-skulpturen er skabt til at skabe opmærksomhed for værket i udstillingssammenhæng.

QR-skulptur
QR-skulptur
qr-kort
qr-kort
Manuskriptet
Manuskriptet
QR-skulptur til udstilling
QR-skulptur til udstilling